Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn...

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng – Hiện nay việc xây dựng các công trình tôn giáo khá nhiều, do việc phát triển của xã...