GỖ “TRONG SUỐT” ĐƯỢC KHOA HỌC TẠO RA NHƯ THẾ...

Những vật liệu mới trong ngành xây dựng luôn được săn đón và ngày càng có nhiều tiện ích. Mới đây, nhà vật liệu học Liangbing...