Khám phá nơi ở của ông Trump và ông Kim...

Sau bao nhiêu dự định thì cuối cùng Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông Trump và ông Kim cũng được quyết định tổ...