NÉT ĐỘC ĐÁO TRONG KIẾN TRÚC NHÀ MIỀN BẮC

Mỗi vùng đều có nét đặc trưng riêng về kiến trúc nhà ở. Kiến trúc nhà Bắc chính là một nét đặc trưng riêng biệt của...