NỔI LÒNG GIA CHỦ MUỐN XÂY NHÀ MỚI

Một dịp tình cờ khi được đi thăm các công trình đã hoàn thành của công ty ,đây là cơ hội cho các nhân viên mới...

XU HƯỚNG “XANH HÓA” TRONG THIẾT KẾ BỆNH VIỆN –...

Bệnh viện là một trong những công trình công cộng có ảnh hưởng lớn đến xã hội. Trong xu hướng cải thiện chất lượng bệnh viện...