NHỮNG GAM MÀU THỜI THƯỢNG TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG...

Mỗi gam màu đều có ý nghĩa riêng. Từng thời điểm sẽ có một những gam màu nổi trội và trở thành gam màu “thời thượng”...