Thiết kế xây dựng tu viện Đa Minh

Tu viện là gì? Trong Giáo hội Công giáo, có hai loại hình tu trì sống theo cộng đoàn: tu hoạt động và tu chiêm niệm....