Cuộc thi thiết kế nhà nổi vùng Đồng Bằng sông...

TÓM TẮT CUỘC THI Do đặc điểm địa hình với đường bờ biển dài hơn 3.260 km, cũng như hệ thống sông ngòi dày đặc, nên...