Cách xác định hướng nhà cửa

Hướng nhà  cửa là tiêu chí quan trọng bậc nhất để thiết kế mỗi công trình. Cha ông ta có nói “Có kiêng, có lành”. Vì vậy,...