Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn

Bằng khát vọng tiên phong trong việc áp dụng khoa học, công nghệ, cùng chiến lược đầu tư phát triển bền vững, liên kết sức mạnh tập thể cùng hệ thống sản phẩm, dịch vụ vật liệu xây dựng, Vietquoc Group phấn đấu trở thành công ty tư vấn, thiết kế xây dựng và cung cấp sản phẩm được tôn trọng. Chúng tôi không chỉ đem đến những điều tốt đẹp cho khách hàng mà còn tạo nhiều cơ hội thành công cho nhân viên của mình.

Sứ mệnh

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp với chất lượng quốc tế và am hiểu bản sắc địa phương mang tính độc đáo và sáng tạo cao nhằm thoả mãn tối ưu nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển, gia tăng các giá trị đầu tư và bền vững, cam kết trở thành "người đồng hành số 1" của bạn. Nhằm tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả các nhân viên, chúng tôi xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn. Chúng tôi luôn biết cách cân bằng giữa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích xã hội, đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.

Giá trị cốt lõi

  • Con người là nền tảng cho sự phát triển
  • Tuân thủ kỷ luật là sức mạnh của tổ chức
  • Cùng thịnh vượng là phương châm hợp tác
  • Công nghệ là lợi thế cạnh tranh
  • Lợi ích cộng đồng là tiêu chí cho mọi hành động